Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pöytyän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytyad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytyad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 08.02.2023/Pykälä 6


 

Periaatteet muiden koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä kouluissa / oppilaitoksissa opiskelevien osallistumisessa kunnan järjestämiin esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetuksiin

 

Sivltk 08.02.2023 § 6  

193/12.01.02/2022  

 

 Perusopetuksen jälkeisiin toisen asteen opintoihin hakeudutaan Pöytyän kunnasta useisiin lähialueella sijaitseviin oppilaitoksiin. Osa opiskelijoista muuttaa opiskelupaikkakunnalleen, osa kulkee oppilaitoksiin kotipaikkakunnaltaan käsin.

 

 Pöytyän kunta hankkii yhteistyössä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan kanssa opiskelu- ja työmatkaliikennettä palvelevaa julkista liikennettä, minkä lisäksi osa kunnan järjestämistä esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetuksista voisi aikataulujen ja reittien puolesta olla opiskelijoiden hyödynnettävissä tilanteissa, joissa kuljetuksissa on tilaa. Kuljetuksia järjestetään Oripään ja Pöytyän kuntien välillä tehdyn, yhteistyötä perusopetuksen järjestämisessä koskevan sopimuksen myötä Pöytyän kunnan toteuttamina myös Oripään kunnan alueella.

 

 Pöytyän kunnan ylläpitämiin esiopetusyksiköihin, kouluihin ja Elisenvaaran lukioon järjestettävien kuljetusten reitit, aikataulut ja vapaina olevien paikkojen määrät vaihtelevat lukuvuosittain ja lukuvuosien aikana, mikä tulee opiskelupaikkoja suunniteltaessa ja kuljetuksia hyödynnettäessä huomioitavaksi. Erillisten tai olemassa olevia, kunnan ylläpitämiin esiopetusyksiköihin, kouluihin ja Elisenvaaran lukioon järjestettäviä kuljetuksia täydentävien kuljetusten järjestämiseen muiden opetuksen / koulutuksen järjestäjien ylläpitämiin esiopetusyksiköihin, kouluihin / oppilaitoksiin kulkemiseksi ei Pöytyän kunnan sivistystoimella arvioida olevan mahdollisuutta. Kuljetusten järjestämisestä päättää kukin opetuksen / koulutuksen järjestäjä osaltaan. Tilanteissa, joissa muun opetuksen järjestäjän esiopetusyksikkö tai perusopetusta antava koulu on kunnan päätöksellä osoitettu oppilaan perusopetuslain 628/1998 6 §:ssä tarkoitetuksi lähikouluksi tai muuksi opetuksen järjestämispaikaksi, sovitaan kuljetusten järjestämisestä kunnan ja opetuksen järjestäjän kesken.

 

 Pöytyän kunnan hallintosäännön 34 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää esiopetuksen ja koululaiskuljetusten järjestämisen sekä kuljetusavustusten myöntämisen perusteiden hyväksymisestä. Hallintosäännön 31 §:n mukaan lautakunnat päättävät edelleen tehtäväalueensa asioista, joista ratkaisuvaltaa ei ole erikseen osoitettu muille tahoille.

 

Valmistelija sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää muiden opetuksen / koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä oppilaitoksissa opiskelevien voivan käyttää Pöytyän kunnan sivistystoimen tilausajoina kunnan ylläpitämiin esiopetusyksiköihin, kouluihin ja Elisenvaaran lukioon järjestämiä, olemassa olevia kuljetuksia sivistyslautakunnan hyväksymissä esiopetus- ja koululaiskuljetusperiaatteissa vahvistettujen, muita maksullisia kuljetuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Oikeus kuljetusten käyttämiseen voidaan myöntää, mikäli kuljetuksissa kunnan ylläpitämiin esiopetusyksiköihin, kouluihin ja Elisenvaaran lukioon sekä muihin kunnan päätöksellä oppilaan lähikouluksi tai muuksi opetuksen järjestämispaikaksi perusopetuslain 628/1998 6 §:n mukaisesti osoitettuihin paikkoihin kulkevien lisäksi on paikkoja vapaina, kuljetusreitit ja aikataulut sopivat, ja järjestely arvioidaan toimivaksi.

Pöytyän kunnan ylläpitämiin esiopetusyksiköihin, kouluihin ja Elisenvaaran lukioon järjestettävien kuljetusten reitit, aikataulut ja vapaina olevien paikkojen määrät vaihtelevat lukuvuosittain ja lukuvuosien aikana, mikä tulee opiskelupaikkoja suunniteltaessa ja kuljetuksia hyödynnettäessä huomioitavaksi. Oikeus kuljetusten käyttämiseen saattaa tilanteen muuttuessa päättyä myös kesken lukuvuoden. Oikeudesta olemassa olevan kuljetuksen käyttämiseen päättää koulun / lukion rehtori sekä ainoastaan esiopetusyksiköihin ajettavien kuljetusten osalta varhaiskasvatuspäällikkö. Edellytyksenä kuljetusten käyttämiselle on, ettei päällekkäisyyksiä / ristiriitaisuuksia mahdollisten muiden opetuksen / koulutuksen järjestäjien tekemien, kuljetusten järjestämistä koskevien hankintasopimusten suhteen muodostu.

Pöytyän kunnan sivistystoimi ei järjestä erillisiä tai olemassa olevia, kunnan ylläpitämiin esiopetusyksiköihin, kouluihin ja Elisenvaaran lukioon järjestettäviä kuljetuksia täydentäviä kuljetuksia muiden opetuksen / koulutuksen järjestäjien ylläpitämiin esiopetusyksiköihin, kouluihin ja oppilaitoksiin kulkemiseksi. Tilanteissa, joissa muun opetuksen järjestäjän esiopetusyksikkö tai perusopetusta antava koulu on kunnan päätöksellä osoitettu oppilaan perusopetuslain 628/1998 6 §:ssä tarkoitetuksi lähikouluksi tai muuksi opetuksen järjestämispaikaksi, sovitaan kuljetusten järjestämisestä kunnan ja opetuksen järjestäjän kesken.

 

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.